Bojkot

My, kibice Cracovii w związku z decyzjami podjętymi przez klub - dotyczącymi meczów domowych - ogłaszamy bojkot, który będzie trwał dopóki władze klubu nie podejmą z nami racjonalnych rozmów.

Jako siła tego klubu nie zgadzamy się na takie traktowanie! W związku z tym postanowiliśmy zbojkotować mecze naszej Cracovii na Ziemi Świętej.

Wszyscy kibice, którzy mają na pierwszym miejscu dobro Cracovii jak i godne reprezentowanie jej barw na naszym stadionie powinni odpuścić mecze domowe.

Przy ul. Kałuży 1 nie będzie prowadzony zorganizowany doping, nie będzie wywieszonych flag, transparentów ani opraw. 

Wszystkie akcje (zarówno na stadionie jak i poza nim) mające na celu promowanie meczów Cracovii będą zawieszone, a sektor rodzinny nie będzie działał. 

Swoją postawą chcemy pokazać, że nie zgadzamy się z takim traktowaniem nas - kibiców! Władze klubu nie pozostawiają nam innego wyjścia.

Cracovia to My!


Nasze Zgody